Siin on väike spikker kõigile neile, kel plaanis külastada (lähiajal) mõnda hotelli, kuid ei oska käituda hotellis tulekahju korral.
Kõik neist punktidest ei kehti ainult hotellis ega motellis, vaid üldiselt mistahes kohas (korter, maja, muu ruum), erinevus ainult selles, et hotellides on vajalik veidi rohkemaga arvestada (ehk siis teavitamised adiministraatorit jne).
Tuleohutuse tähtsamad meelespead:
 

  • Ärge kasutage numbritoas (või mis tahes toast või ruumist) lahtist tuld. Hoiduge toas suitsetamisest, ärge tehke seda voodis lamades
  • Tutvuge toa uksel oleva hoonest evakueerimise plaaniga, lähimate evakuatsiooni pääsude ja päästevahendite asukohaga
  • Toast lahkudes lülitage välja kõik voolutarbijad
  • Tulekahju korral teatage koheselt häirekeskust numbril 112 ja teavitage kindlasti administraatorit telefonil, mille hotellist saate (kui te seda juba ei tea)
  • Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni
  • Kui toast lahkuda ei ole võimalik, sulgege uks, toppige uksepilud veega niisutatud riide abil kinni, avage aken, näidake ennast aknast ja kutsuge abi
Jagage lehekülge

Kommenteeri